Kancelaria oferuje możliwość prowadzenia mediacji w sprawach:

  • cywilnych,
  • gospodarczych,
  • rodzinnych,

w oparciu o standardy wyznaczone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.

Największe korzyści płynące z mediacji to:

  • Zaoszczędzony czas – spór zakończyć można w przeciągu niecałego miesiąca lub nawet szybciej, tymczasem w sądzie minimalny czas oczekiwana na pierwszą i nie jedyną rozprawę wynieść może nawet kilka miesięcy;
  • Zaoszczędzone pieniądze – istnieje możliwość znalezienia kompleksowego rozwiązania już na pierwszej sesji mediacyjnej;
  • Autonomia w działaniu – wypracowane porozumienie jest dziełem stron, a nie wyrokiem narzuconym przez sąd;
  • Pozytywny PR – wspólne wypracowanie porozumienia pomaga zachować korzystny wizerunek, a także wzajemne relacje;
  • Elastyczność – mediacja to poszukiwanie rozwiązań jak najlepiej zaspokajających potrzeby stron, a nie sztywne trzymanie się wytycznych kodeksowych;
  • Moc tytułu wykonawczego – ugoda sporządzone przed mediatorem i jedynie zatwierdzona na posiedzeniu niejawnym przez sąd (bez wzywania stron) ma moc wyroku sądowego i może stanowić bezpośredni dokument na podstawie którego wszczynana jest egzekucja;
  • Zwrot 75% uiszczonej opłaty sądowej – jeżeli w toku sporu sądowego dojdzie do zawarcia ugody przed mediatorem, to uiszczona opłata od pozwu/wniosku ulega zwrotowi w wysokości ¾ uiszczonej kwoty.