Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę Klientów na każdym etapie rozwoju ich biznesowego przedsięwzięcia. Oferowane usługi dotyczą problematyki:

  • Powstawania przedsiębiorstwa – doradztwo w zakresie ustalania formy działalności oraz jego struktury organizacyjnej, tworzenia statutów i umów spółek oraz ich rejestracji, również w trybie S24 (rejestracja w KRS w ciągu 24h, bez udziału notariusza);
  • Bieżącej obsługi – świadczenie stałej pomocy prawnej, tworzenie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, tworzenie i wdrażanie nowych aktów oraz doradztwo w bieżących sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obsługa organów spółek;
  • Zmian formy i struktury organizacyjnej – przekształcanie spółek, podział oraz ich łączenie;
  • Likwidacji – doradztwo w procesie likwidacyjnym, reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prowadzenie negocjacji z wierzycielami i dłużnikami, sporządzanie ugód pozasądowych.