Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje m. in.:

  • Dochodzenie należności od wierzycieli, w tym również przed E-sądem w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU);
  • Reprezentowanie dłużników, w tym również w postępowaniu egzekucyjnym;
  • Zagadnienia związane z prawem cywilnym, w tym spadkowym;
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy;
  • Problematykę prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym rozwodów, sporządzania porozumień rodzicielskich, alimentów;
  • Reprezentację w postępowaniach administracyjnych, w tym przed organami podatkowymi, obejmującą Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny;
  • Obronę w postępowaniach karnych, w szczególności gospodarczych i skarbowych.