Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dariusz Maciejewski
al. Grunwaldzka 186, (Centrum Biurowe Garnizon)
80-266 Gdańsk
tel. 663 137 990

e-mail: kancelaria@adwokat-maciejewski.pl

Kontaktując się z Kancelarią oświadczam, iż zapoznałem się z pouczeniem Administratora Danych Osobowych dostępnych obok. 

Oświadczam jednocześnie, iż przekazując Kancelarii dane osobowe, wyrażam na to dobrowolnie zgodę i mam świadomość, iż mogę ją cofnąć.

NIP: 584-243-64-27

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.
nr 86 1050 1764 1000 0090 9200 6775

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie lub RODO), uprzejmie informujemy, iż jeżeli w wyniku korzystania z niniejszego serwisu internetowego dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia:

Administratorem danych osobowych jest adwokat Dariusz Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Kancelaria Adwokacka adw. Dariusz Maciejewski, al. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk, NIP: 584-243-64-27.

Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: kancelaria@adwokat-maciejewski.pl

Celami i podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
– udzielenie informacji o działalności administratora, przedstawienie oferty, informacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w postaci podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy;
– udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie czynności wymagających uzyskania zgody podmiotu, którego dotyczą dane osobowe.
Odbiorcami danych osobowych mogą być ew. podmioty świadczące usługi dodatkowe dla administratora, takiej jak księgowe. Dane nie podlegają przekazaniu do państw trzecich.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych lub cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano wcześniej.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udzielono zgody są zawsze dobrowolne, natomiast ich nieudzielenie może skutkować brakiem możliwości realizowania celu, dla którego miały być  pozyskane.

Dojazd:

Siedziba Kancelarii mieści się w Centrum Biurowym osiedla Garnizon, w pobliżu skrzyżowania al. Grunwaldzkiej i ul. Szymanowskiego. Osoby przemieszczające się komunikacją miejską mogą korzystać m. in. z przystanku Wojska Polskiego.

Dla poruszających się własnymi środkami lokomocji przewidziane są trzy możliwości wjazdu:

  • od strony al. Grunwaldzkiej, gdzie bezpośrednio przed wejściem do budynku znajduje się parking (0,5 h bezpłatnie);
  • w ulicę Białoszewskiego od strony ulicy Szymanowskiego – parking płatny, bezpośrednio przed budynkiem;
  • w ulicę Słonimskiego od strony ulicy Szymanowskiego – parking bezpłatny do 2 h, budynek Kancelarii znajduje się w zasięgu 100 m.