Adwokat Dariusz Maciejewski

Założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wielokrotny stypendysta, zaangażowany w niesienie pomocy prawnej pro publico bono. Ścieżkę zawodową rozpoczął od pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.

Aplikację adwokacką odbył pod patronatem ówczesnego Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku adw. Jerzego Glanca, zdobywając wszechstronne doświadczenie w sprawach cywilnych oraz karnych, m.in. świadczył z ramienia patrona stałą obsługę prawną Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, organu zarządzającego Pomorską Izbą Adwokacką. Od 2014 r. zajmuje się szkoleniem adwokatów jako Kierownik Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów. Ponadto członek Komisji Edukacji Prawnej. Należy do grona wykładowców szkolących aplikantów adwokackich. Wcześniej, w ramach projektów unijnych, przeprowadzał szkolenia z zakresu prawa cywilnego (m.in. dla branży motoryzacyjnej), prawa handlowego (m.in. dla branży IT), przekształcania spółek (w szczególności podmiotów wchodzących na rynek NewConnect) oraz prawa pracy (m.in. dla branży stoczniowej).

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w tym spółek kapitałowych, pasjonat prawa handlowego i gospodarczego.